Återvinnings Hjälp alla dagar

Återvinningscentral och Recycling service ÅVC Malmö

Vi hjälper med hämtning av skräp samt  körning till återvinnings central Sysv, LSR, Merab, NSR Tippen.

Recycling av sopor på Åvc Malmö (återvinningscentral Malmö) ett pris värd tjänst för företag och små butiker som vill slänga träpall eller övriga emballage samt hämtning metallskrot och alla slag avfall.

Oavsett små eller stora uppdrag tar vi hand om med bäst miljö vänligt sätt.

Bli av med kontors möbler eller kanske vitta varor såsom kylskåp, frys skrot.

Affär inredning tar vi hand om billigt och smidigt tar vi till återvinningscentral Malmö Sysav samt närmaste återvinningscentral nära dig.

Återvinnings av skräp helt utan krångel

Det finns många företag som jobbar med hämtning och bortforsling utan tillräckliga tillstånd och försäkringar.

tippar in avfallet på någon av kommunernas Recycling center ÅVC Malmö / Sysav , NSR, LSR.

Eftersom de inte har samma tillstånd som ett godkänt företag kan de ge en dåligt arbetet.

Utan rätta tillstånd är hämtning och bortforsling genom dessa företag olagligt, och ansvaret läggs i dessa fall på beställaren.

Bortforsling till återvinnings ska utföras på ett säkert och miljömässigt hållbart sätt.

Du som kund slipper också utsättas för oväntade ekonomiska oegentligheter genom att använda en godkänd aktör.

En transparent och tydlig kommunikation mellan dig och oss ser vi att allt går rätt väg.

innehåller trafiktillstånd och försäkring men mest viktigt erfarenhet för sopor och skrott hantering och sekretets för dig och ditt avfall.

Fastighet service

Förutom bostadstömning i hus och lägenheter är exempel på hämtning vindstömning, förrådstömning.

Garagetömning, tömning av lokaler och kontor, hämtning av trädgårdsavfall från tomter och kolonilotter.

Hämtning av bråte och skrot från fritidshus, lantbruk och lador till Recycling.

Bortforsling och demontering av möbler, vitvaror och allt annat ni kan tänkas vilja bli av med.

Hämta t.ex. grovsopor och Träpall samt emballage på regelbunden basis.

vi hittar en lösning som passar just ert företag för återvinnings service .

sopstation Avfallshantering för BRF Röjning av vinden källare trädgårds avfall sanering grovavfall

Lager-och lokaltömningar

Fasta priser på bortforsling av skräp

från 500 kr upp till 2500 kr

I priserna ingår alltid hämtning av 2 personer + 1 skräplastbil.

Betalning sker mot faktura samt swish / kontanter mot kvitto efter utfört uppdrag.

Tillkommer bränsle kostnad samt tippen avgift, alla priser anges ex. moms.

Recycla träpall

ÅVC[APT id=10919]

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.